Sukces realizacyjnyopieram nasześciu etapach

JAK PRACUJĘ

Współpracę z zamawiającym dzielę na etapy.

Niektóre mogą być wyłączone z zakresu moich działań, lecz w pełni kontrolowany sukces realizacyjny opiera się na poniższej sekwencji.

1.

Ustalenia wstępne

Spotkanie i rozmowa o tym, jakie są oczekiwania zamawiającego. W jaki sposób przestrzeń lub projektowany mebel ma być wykorzystywany, a także jakie są podobania inwestora co do stylistyki projektowanych elementów lub wnętrza.

2.

Koncepcja

Przedstawienie pomysłu na wnętrze lub projektowany element (zawsze prezentowane w kontekście miejsca, w jakim ma być realizowany), rysunki ręczne oraz rzuty układu projektowanych elementów wyposażenia zadanej przestrzeni. Czasem zdjęcia innych, podobnych miejsc, sugerujące konwencję estetyczną, w jakiej należałoby się poruszać.

3.

Projekt ogólny

W nim zawierają się rysunki techniczne, rzuty z wymiarami i opisami głównych prac budowlanych i wykończeniowych. Taka dokumentacja jest podstawą do realizacji i ustalenia budżetu inwestycji. Na tym etapie również konsultowane są zagadnienia projektowe z innymi projektantami, np. instalacji c.o. lub klimatyzacji.

4.

Projekt szczegółowy

To zestaw rysunków technicznych oraz poglądowych każdego pomieszczenia, wykonanych wraz z wykazami wyposażenia do zakupu (np. sanitarnego w łazience), bardzo drobiazgowo pokazujących prace poszczególnych ekip wykonawczych.

5.

Rysunki detaliczne

Tutaj powstają rysunki ręczne i techniczne mówiące o formie, kolorach i działaniu przedmiotów projektowanych na wymiar i dopasowanych do zadanej przestrzeni pojedynczego pomieszczenia.

6.

Nadzór nad wykonaniem

To nic innego jak doprowadzenie do zrealizowania pomysłu poprzez zaproponowanie odpowiednich wykonawców specjalistycznych i budowlanych prac, opieka nad realizacją elementów wyposażenia wykonywanych na wymiar, pomoc w zakupach wyposażenia oraz tworzenie list określających budżet wydatków.